Extend the evaluation period for Server 2008 R2

How to manually extend the evaluation period

When the initial 60-day evaluation period nears its end, you can run the Slmgr.vbs script to reset the evaluation period. To do this, follow these steps:

 1. Click Start, and then click Command Prompt. (Make sure u run it with elevated rights. –> Hold Ctrl+Shift when opening the command prompt. If you see Administrator: Command Prompt you are good to go.) 
 2. Type slmgr.vbs -dli, and then press ENTER to check the current status of your evaluation period.
 3. To reset the evaluation period, type slmgr.vbs –rearm, and then press ENTER.
 4. Restart the computer.

This resets the evaluation period to 30 days.

There is a limitation when it comes to Rearming Windows.

How can i check how many rearms there are left:

 1. Click Start, and then click Command Prompt. (Make sure u run it with elevated rights. –> Hold Ctrl+Shift when opening the command prompt. If you see Administrator: Command Prompt you are good to go.)
 2. Type slmgr.vbs -dlv, and then press ENTER to check the current status of your evaluation period.
 3. See: Remaining Windows Rearm Count : *

Rearm

 

Reset de TCP/IP netwerk settings in Windows 7 bij het niet functioneren van de (w)lan adapter

 
In de praktijk kan het voorkomen dat een client niet meer wil verbinden met een AP (Access Point).
 
Met het commando:
 
netsh int ip reset C:\netsh.log.txt
netsh winsock reset
 
worden alle settings gereset van de bestaande netwerkconfiguratie.
Hierdoor kan de client vaak al uitgesloten worden.
Hou er rekening mee dat alle netwerk settings wel gecontroleerd dienen te worden.
- ip,subnet en gateway zijn natuurlijk van cruciaal belang.
 

Voorbeeld Powershell script

Powershell is de nieuwe “cmd” van windows server 2008,2012 & Windows 7.
Het mooie van Powershell is dat deze taal object-georiënteerd is.
Voordat je met Powershell aan de slag gaat zorg ervoor dat:

 • .net 2.0 aanwezig is.
 • om ervoor te zorgen dat er geen policy op powershell is die voorkomt dat scripts op je machine gestart mogen worden dien je:
  Set-Executionpolicy unrestricted
  uit te voeren.
 • Indien er remote scripts gestart moeten worden dient de winrm (windows remote management) service gestart te worden.

Na bovenstaande voorbereidingen kan gestart worden met scripten.

Voorbeeldscript van een berekening van een gemiddelde van 3 getallen:

Script_vb

Sla het bestand op als *.ps1 en het kan bewerkt worden binnen powershell.